Aktif Paratoner

 • Aktif Paratoner Başlıkları, erken akış uyarımla çalışma sistemine sahip olup, çok yüksek deşarj akımına dayanıklı, korozyona uğramaz maddeden yapılmış, en yüksek rüzgâr hızına dayanıklı olacaktır.
 • Aktif Paratoner Başlıkların, test edilebilir özelliğe sahip olması tercih sebebidir. Test cihazının sürekli olarak tesisata monte edilebilir olması ve istenilen anda test yapılabilmesi tercih nedenidir.
 • Paratoner başlığı NFC 17-102 Fransız Standartlarına uygun üretilmiş olacaktır. Paratonerin NFC 17-102 standardına uygunluğunu gösteren test laboratuarı raporu bulunmalıdır. Bu raporda ölçülen AT ve buna bağlı olarak hesap edilen AL değerleri bulunacaktır. Test laboratuarının Aktif paratoner( E.S.E. ) testi için akredite olması gerekmektedir.
 • Ürün için, değerlerine göre, NF C 17-102 ye uygun, farklı koruma seviyelerine bağlı koruma yarıçapları, ürün kataloğunda hesaplanarak verilmiş olacaktır.
 • Paratoner tesisatı bayındırlık bakanlığı yıldırımdan korunma teknik şartnamesi ve NFC 17-102 ye uygun olmalıdır.
Aktif Paratoner - Baran Enerji -1

Paratoner en az 5 metre boyunda en az 2 çapında sıcak Galvaniz kaplanmış bir direk üzerine yerleştirilecektir. Paratoner direği 7mt’den yüksekse en az üç noktadan gergi telleri ile tutturulacaktır. Bu tellerin iniş iletkeni ile eş potansiyel olacak şekilde elektriksel sürekliliği sağlanacaktır. Paratoner direği, paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava şartlarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır.


Faraday Kafesi Kullanım Alanları, Baran Enerji-1
Faraday Kafesi Kullanım Alanları, Baran Enerji-2
Faraday Kafesi Kullanım Alanları, Baran Enerji-3


Faraday Kafesi

 • Ön Hazırlık: İşe başlamadan önce, tesisin TS EN 62305 standardına göre Yıldırımdan Korunma Risk Analizi yapılacak, sonucuna göre; kafes sistemi ve iniş aralıkları belirlenecektir. Örneğin; Koruma seviyesi 1 olan tesis için kafes Aralığı 5x5mt, iniş iletken aralığı ise 10mt. Olacaktır.
 • Yakalam Ucu: Çatının yapısına ve şekline uygun olarak sivri uçlar başta olmak üzere ve çatı ihata iletkenlerin birleştiği noktalara bağlantı elemanları kullanarak Yakalama Uçları (980-101) tesis edilecektir. Yakalama uçları 20mm çapında, 80 cm. uzunluğa sahip krom nikel kaplı içi bakır olacaktır.
 • Topraklama Malzemeleri: Her inişe topraklama menholü tesis edilecektir. Her menhol içerisinde de 3,5 metrelik bakır topraklama çubukları ve topraklama baraları olacaktır. (983-102) Menhol ölçülerinde betondan imal edilecektir. Baraya montajlar cıvata somun kullanarak yapılacaktır. Bakır çubuk ile iletken bakır birbirine Termokaynak kullanılarak eklenecektir. İki topraklama çubuğu arasında en az 7 metre aralık olacaktır.
 • Topraklama elektrotları: toprağın yapısına göre seçilecektir. Toprak yumuşak ise 20mm çapında, 3,5mt boyunda
  som bakır kullanılacaktır. Bu çubuklar aralarında 3,5mt mesafe olma şartı ile 2 parça halinde ayrı ayrı toprağa çakılabilir. Zemin kayalık ve topraklama çubuğu çakılamıyorsa 50x100cm 2mm kalınlığında bakır topraklama ağları tercih edilecektir. Yıldırımlık tesisatının bir yapıya montajında yapı topraklaması ile eşpotansiyellemesi de yapılmalıdır. Topraklama direnci TS EN 62305-3 de belirtilen 10,00 Ohm direnç değerinin altında olmaması durumunda ilave topraklama, tanımlanan malzemelerle yapılmalıdır.
Faraday Kafesi, Baran Enerji

Tesisat yapımı bittiğinde topraklama direnci ehliyetli personel tarafından ölçülüp, SMM belgeli firma yetkili mühendisi tarafından onaylanarak raporlandırılacaktır. Verilen bu rapor 1 yıl süre ile geçerli olacaktır.


Yıldırımdan Korunma, Baran Enerji-1
Yıldırımdan Korunma, Baran Enerji-2
Yıldırımdan Korunma, Baran Enerji-2


Radyoaktif Paratoner

 • Radyoaktif paratonerlerin sökümü: Radyoaktif paratonerlerin de montajı, muhafazası, nakli ve ilgili depoya teslimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca lisanslı firmalar tarafından yapılması şart koşulmuştur. De montaj yapacak personel, TAEK’ dan dan eğitim almış ve sertifika sahibi olmalıdır. Personel, kalibre edilmiş dozimetreye ve nakil esnasında muhafaza amacıyla aracında kurşun kaba sahip olmalıdır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Montaj ve de montajı yapacak personelin yüksekte çalışırlık sertifikaları ve ya tam teşekküllü bir hastaneden alınmış raporları olmalıdır.
 • Ra-226 radyoaktif kaynaklı paratonerlerin kullanımı tüm dünyada yasaklanmış olup, Am-241 radyoaktif kaynaklı paratonerlerin Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılmadığı bilinmektedir.
 • Halen binalarda kurulu bulunan ve kullanılmaya devam edilen Am-241 radyoaktif kaynaklı paratonerlerin kullanımı ile ilgili herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.
 • Radyoaktif kaynaklı Paratoner işlevini yapan başlık kısmı normal şartlarda binaların çıkılabilen bölümünden 6 ile 6,5 metre yükseklikte demir direk üzerine kurulur. Paratoner başlık kısmı üzerinde ortada sivri yakalama ucu vardır.
 • Paratonerlerde bulunan radyoaktif kaynak üzerinde oluşabilecek toz tabakası, su damlacıkları ve oluşan çamur gibi dış etkenler alfa parçacıklarının yayılmasını engeller ve radyoaktif kaynağın işlevini göremez hale getirir.
Yıldırımdan Korunma, Baran Enerji-4

Deneyimli kadrosuyla Enerji sektörüne hizmet veren Baran Enerji, yıllardır süre gelen tecrübe ile kalite anlayışını kanıtlamış bir firmadır. Firma olarak hedeflerimiz " Kalitenin sürekliliğini sağlamak " ve " Müşteri memnuniyetini " ön planda tutmaktır.


Baran Enerji - Kurumsal